pondělí 18. června 2012

T-Gallery má otevřeno pravidelně i v pondělí, přijďte se podívat na deníčky umělců! K dispozici u kurátorky jsou dnes navíc k dispozici 2 vybraná díla od Terezy Damcové a jedno dílo od Rastislava Podhorského, se kterými si můžete dle libosti hrát- Neváhejte a intervenujte!

Kurátorský text výstavy


Hranice mezi soukromým a veřejným je zpravidla velmi tenká. Mnohdy pak dokonce sporná, mizící. Na které straně stojí autorský deník, vytvářený na popud kurátorky během jednoho měsíce za účelem následné prezentace a do jaké míry je autentický? Nejedná se pouze o strategickou záležitost, deník s manipulovaným obsahem? A pokud ano, jaké strategie volí jednotlivý umělci a kolik ze svého soukromí v „na míru“ vytvářeném deníku skutečně odhlalují?
Osm umělců a umělkyní z České republiky a Slovenska bylo osloveno s nabídkou vytvářet si během jednoho měsíce (května) autorský deník, reflektující - ne nutně – jejich zážitky a dojmy, a to s vědomím jeho následné prezentace před zraky širší veřejnosti. Forma, obsah i autenticita těchto deníků přitom ležela pouze na nich. Vystavující umělci byli tedy de facto osloveni s nabídkou obnažit & ventilovat své vnitřní já a názory před návštěvníky galerie a prezentovat své vlastní (umělecké) strategie a záměry. Nebo se naopak skrývat, schovávat vše pod maskou a manipulovat s obsahem deníku i samotným divákem. Výstavu Exkurze do cizích světů lze tedy pojmout i jako hru na pravdu a „lež“. Přičemž onu lež vlastně nepoznáme bez hlubšího vhledu, znalosti širších kontextů a soukromí jednotlivých autorů. Ti se ostatně k deníkům staví zcela rozdílně. Zatímco někteří jej pojímají jako intimní zpovědnici, studnici vlastních myšlenek a názorů, časosběrné médium stojící za hranicí veřejného. Pro jiné se deník stává čistě strategickým nástrojem, jakýmsi meta-deníkem, balancujícím na hraně mezi autentičností a promyšleným plánem.
Například Olga Paštéková je jednou z umělkyní, vytvářející si deníky pravidelně již léta a (zejména) pro vlastní potřebu, zde představené dílo je tedy silně osobní a - pro „zasvěcené“ -  odhalující mnoho z autorčina světa. Velmi autentický a subjektivně zatížený je pak i deník Kamily Zemkové, doplněný o sérii kreseb. V případě obou umělkyní tedy můžeme vyloučit onu manipulaci s divákem. Snad jen v rámci Olžiny instalace, jsou jisté informace záměrně zamlženy...
V případě zbylých umělců se poté deník transformuje ze své původní formy do nové, stává se meta-deníkem, strategickým nástrojem. Například Peter Cvik prezentuje deník náčrtků a skic, se kterými povětšinou pracuje jako s předlohou pro malbu. Jeho deníkové kresby tedy autentické jsou, nicméně vznikají za určitým cílem, ne jako čistě subjektivní záznamy. Tereza Damcová poté tvoří obdobným stylem, její jednoduché kresby vznikají z hluboké potřeby kreslit denně, ale nereflektují každodennost. Je třeba brát je jen jako „cvičné“. Michaela Langová svůj deník pojímá silně konceptuálně. Za pomoci astrologie pozoruje vliv jednotlivých fází měsíce na její osobu a zaznamenává výsledky. Hraje si s formou deníku, zejména pak s materiálem. Soňa Patúcová poté pojímá deník jako voeyurskou hru, všímá si svého okolí a jeho drobných změn a zachycuje jej na fotografiích. Je pozorovatelkou, sama se však přímo nezúčastňuje, ačkoliv i ona může být pozorována. Rastislav Podhorský vystavuje svůj „pěstovatelský deník“, prezentuje krátké příběhy. Není osobní přímo, ale skrze asociace. Jeho obtisk v deníku se projevuje zejména v použitých motivech. Nakonec připomeňme i Lucii Tallovou, která ve svých lightboxech zaznamenává (zprvu) nenápadné změny půdorysu, jenž se bezprostředně dotýkají jí, jakožto obyvatelky bytu. Je zajímavé, že ani jeden z těchto strategických meta-deníků není, co se týče zpracování ani obsahu, „formální“.
Autorské deníky vytvářené na popud a za účelem následné prezentace, sledující nápadně i nenápadně zájmy jednotlivých umělců, pak lze v omezené míře pokládat i za autentické. Neboť ačkoliv mohou s divákem manipulovat a nejsou (pouze) odrazem vnitřního světa, osobní vklad autora je v rámci nich čitelný a nelze jej odebrat. 

pátek 15. června 2012

Dnes si představíme zbylé autory vystavující na Exkurze do cizích světů.

Začneme s Michaelou Langovou, čerstvou absolventkou FAVU, který svůj deník pojímá konceptuálně. Za pomoci astrologie si všímá vlivu měsíce na její osobu a za pomoci jednoduchých hesel charakterizuje samu sebe v daném časovém horizontu. Michaela si hraje s formou deníku, ten nese název Efemeridy.
oficiální stránky autorky: http://am3.ffa.vutbr.cz/michaela-langova

Na výstavě se představí i malířka Olga Paštéková, absolventka VŠVU, vystavující nyní například ve Vídni. Olga se deníkové tvorbě věnuje pravidelně, její malé deníčky jste měli možnost shlédnout již před pár měsíci na výstavě Drawing: 11 Propositions. Nyní jej pojímá experimentálně, klasický deníkový záznam však zůstává...deník Olgy Paštékové je jedním z nejosobnějších na výstavě.
oficiální stránky autorky: http://www.olique.sk/portfolio/zivotopis/home.htm

Seznáme se i s Rastislavem Podhorským, mladým studentem malby na bratislavské VŠVU.
Rastislav bude prezentovat svůj pěstovatelský deník, k němuž se vyjadřuje takto: "Pestovateľský denník je jeden z užitočných spôsobov akými možno denník písať . Sú to záznamy o správe bytových rastlín, ktoré však nevyhnutne budú sprevádzané tými ostatnými udalosťami mesiaca máj, udalosťami nejednej (nakreslenej) osoby, kedže autorstvo nedovolilo aby išlo explicitne o osobný denník. Je potrebné zdôrazniť že Pestovateľský denník je v prvom rade súbor kresieb, ktoré sa otvárajú krátkemu vzťahu s písaným slovom, aby sa tak zároveň otvorili naznačenému príbehu."

Svoje lightboxy bude prezentovat i Lucia Tallová, mladá malířka, absolventka VŠVU. Lucia si ve svém "deníku" všímá drobných změn v půdorysu jejího právě přestavovaného bytu...Luciiny lightboxy přitom nejsou neosobní, s každou (i nepatrnou) změnou bytu pro ni totiž zmizelo i pár cenných vzpomínek...
Vybraná díla umělkyně ke shlédnutí zde:http://www.artloop.eu/en/lucia-tallova

Poslední dnes představenou umělkyní je Kamila Zemková. I ona je absolventkou brněnské FAVU (2009), nyní žijící, tvořící v Praze. Tvorba Kamily Zemkové je celkově intimního rázu, její deník vystavený v Bratislavě tedy není výjimkou... Společně s deníkem Olgy Paštékové je její práce silně osobní a má časosběrný charakter.
práce Kamily Zemkové ke shlédnutí zde: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/user/kamila-zemkova


středa 13. června 2012

Instalujeme!

Instalace výstavy je v plném proudu! A zatímco některá díla jsou vskutku nenáročná, jiná vyžadují soustředění a trpělivost....podívejte se na fotky, nechte se zlákat a přijďte v pátek na vernisáž.

(fotky popořadě: Lucia Tallová & její lightboxy, Olga Paštékova & stíny, Peter Cvik a jeho kresby, Soňa Patúcová a její voyeurská "zrcadélka", kroužkové bloky Terezy Damcové a nakonec Rasťo Podhorský a jeho pěstovatelský deník)


pátek 8. června 2012

Důležitá informace ohledně workshopu Nenápadná intervence, jenž výstavu provází:

Ze závažných rodinných důvodů musí kurátorka výstavy a vedoucí workshopu Magdaléna Ševčík odcestovat z Bratislavy. Akce se tedy v termínu 9. 6. 2012 neuskuteční. Vy, diváci, však budete mít i tak možnost intervenovat do fragmentů cizích deníků. Budou totiž umístěny v T-Gallery po celou dobu trvání výstavy, na konci června (júna) se navíc workshop uskuteční v náhradním termínu - bližší info poskytneme záhy - budeme vás informovat prostřednictvím facebooku a zde. Výstava Exkurze do cizích světů se navíc stane "variabilní" vybrané fragmenty deníků budou postupně umísťovány do instalace a na tento blog.

pondělí 4. června 2012

Malířka Soňa Patúcová - končící právě 4. ročník studia na bratislavské VŠVU - si na Exkurzi do cizích světů zahraje na "voyeurku" amatérku. Kdy se představí v pro ni zcela netypické poloze fotografky.

Zahrajte si s ní:
Soniny starší práce si můžete prohlédnout zde:
http://patucova.webnode.sk/
Na Exkurzi do cizích světů se představí i  mladá česká umělkyně Tereza Damcová, jejíž velmi ilustrativní, až "dětsky" naivní práce můžete v současné době vidět i v Galerii hlavního města Prahy, a to v rámci výstavy Frída Kakao a Vyvrhelové.

Na výstavě v Bratislavě odprezentuje Tereza novou, speciálně vytvořenou sérii kreseb. Malá ochutnávka zde:

Oficiální stránky umělkyně:
http://www.bubacka.cz/